A+

Wetenschap en uw behandelplan

De wetenschap staat niet stil. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar het verloop van de verschillende vormen van reuma en de effectiviteit van medicijnen. De resultaten die hieruit voortkomen worden verwerkt in behandelrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn de basis van uw behandelplan. Om de cirkel rond te maken kunt u deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Deze pagina biedt algemene informatie over dit proces.

Wetenschap

De wetenschap gaat door. Er is nog te veel onduidelijk over de oorzaak en het verloop van de verschillende vormen van reuma. Daarnaast blijft men onderzoek doen naar de effectiviteit van medicijnen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het beste moment om met medicijnen te starten, de zogenaamde behandelstrategieën. De behandelstrategieën bestaan uit een schema met medicijnen en vastgestelde beslismomenten. Als de reuma niet rustig is, wordt in overleg met de patiënt de volgende stap in het schema gestart. Als de reuma rustig is, kan de patiënt doorgaan met de medicijnen. Gaat het voor langere tijd goed, dan kan de medicatie mogelijk afgebouwd worden.

Richtlijnen

In de zorg wordt veel gewerkt met richtlijnen. Een richtlijn is een document waarin aanbevelingen staan voor de zorg. Richtlijnen bieden een leidraad voor de kwaliteit van de zorg. Deze richtlijnen worden ontwikkeld op basis van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft diverse richtlijnen ontwikkeld voor de verschillende vormen van reuma. Deze zijn te vinden op: www.nvr.nl/richtlijnen

Persoonlijk behandelplan

Uw reumatoloog werkt volgens de behandelrichtlijnen en kijkt daarnaast naar uw persoonlijke (medische) situatie. Iedere patiënt is immers uniek. Zo wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld waarin ruimte is voor uw mening en voorkeur.

Uw deelname aan wetenschappelijk onderzoek

U kunt gevraagd worden of uw gegevens gebruikt mogen worden voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan vaak om uw medicatiegebruik, eventuele complicaties, bloedtesten en vragenlijsten naar uw ervaringen. Deze onderzoeksresultaten worden dan weer gebruikt om de richtlijnen te evalueren en eventueel bij te stellen.

Voor u is het belangrijk om te weten dat het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek vrijwillig is. U kiest om wel/niet mee te doen. Aan het begin van ieder wetenschappelijk onderzoek tekent u een toestemmingsformulier, maar ook daarna kunt u beslissen uw deelname te stoppen of af te wijken van het behandelschema. U hoeft hierbij geen reden op te geven. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling.