A+

Bronnen

 

Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Universiteit Twente (UT). De website is gesubsidieerd door het Reumafonds.

In samenwerking met de polikliniek reumatologie van het MST en ZGT is de medische informatie opgesteld.

Daarnaast is bij de ontwikkeling van deze website gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Bron Website
Medisch Spectrum Twente http://www.mst.nl
Ziekenhuisgroep Twente http://www.zgt.nl
Reumacentrum Twente http://www.reumacentrumtwente.nl
Universiteit Twente http://www.utwente.nl
Reumafonds http://www.reumafonds.nl
Nederlandse Vereniging van Reumatologie http://www.nvr.nl
Farmacotherapeutisch Kompas http://www.fk.cvz.nl/