A+

Contact

 

Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Universiteit Twente (UT).

Deze website is onderdeel van het onderzoeksproject "Patiëntparticipatie in de reumatologie". Meer informatie over dit project is te vinden op: http://www.utwente.nl/gw/pgt/oz/onderzoeksproject.doc/

Indien u vragen of opmerkingen hebt over medische informatie op deze website, verwijzen wij u naar uw reumatoloog. Indien correcties van medische informatie nodig zijn, kan de reumatoloog contact opnemen met de ontwikkelaars van de website.