A+

Samen beslissen

Welke medicijnen het beste bij u passen hangt af van vele factoren. Naast uw aandoening(en) spelen ook uw persoonlijke omstandigheden en voorkeur een belangrijke rol. Dit maakt dat beslissingen over medicatie niet alleen bepaald worden op basis van puur medische informatie.

U beslist samen met uw reumatoloog welke medicatie het meest geschikt is voor u. Uw reumatoloog is de specialist van het ziektebeeld en uw persoonlijke medische situatie. Uw reumatoloog bekijkt voor welke behandeling u in aanmerking komt en of de behandeling voor u veilig is. Ú bent echter ook een specialist: u bent immers expert en ervaringsdeskundige van uw lichaam en uw leven.

Het is een samenspel: Uw reumatoloog selecteert de behandelopties die passen bij uw persoonlijke medische situatie. De behandeling wordt alleen uitgevoerd indien die in de ogen van uw reumatoloog verantwoord is. Aan de andere kant is het zo dat uiteindelijk ú beslist of een onderzoek of behandeling wel of niet doorgaat. Dat is wettelijk zo geregeld in Nederland. Echter u kunt alleen meebeslissen als u weet wat uw mogelijkheden zijn en wat de verschillen zijn. Goede voorlichting is daarom van belang.

Goede voorbereiding

Om mee te kunnen beslissen is goede informatie van belang. Uw reumatoloog en/of reumaverpleegkundige licht u voor over uw persoonlijke behandelopties. Bij medicatie betekent dit dat u onder andere informatie krijgt over wat het doel van de medicatie is, wat het verwachte effect zal zijn, wat mogelijke bijwerkingen en risico's zijn, en hoe het wordt toegediend. Ook hoort u voorlichting te krijgen over mogelijke alternatieven. Een optie die hierin vaak vergeten wordt is 'niets doen'. Ook dat is een keuzemogelijkheid. Uw reumatoloog dient u dan voor te lichten over welke gevolgen dit kan hebben.

Vragen is slim

Begrijpt u uw reumatoloog niet? Vraag gerust door totdat u het begrijpt. Alleen wanneer u de informatie goed begrijpt, kunt u meebeslissen.

Hoe kan deze keuzehulp u helpen?

Deze keuzehulp helpt u om samen met uw reumatoloog een weloverwogen beslissing te nemen over de medicijnen die u kunt gebruiken. De uitslag van de keuzehulp zal u niet aangeven welk medicijn voor u persoonlijk het meest geschikt is, maar biedt u de mogelijkheid om medicatie te vergelijken, uw persoonlijke voor- en nadelen af te wegen en uw vragen duidelijk te krijgen. Het resultaat kunt u dan meenemen naar het vervolggesprek met uw reumatoloog. Wanneer alles voor u beiden duidelijk is, kunt u samen een beslissing nemen.

De keuzehulp bestaat uit enkele stappen:

1) Geef aan over welke medicijnen u hebt gesproken met uw reumatoloog.
2) Vergelijk deze medicijnen met elkaar en maak notities in uw digitale notitieblok.
3) Geef uw voorkeuren aan voor de manier van toediening.
4) Geef uw voorkeur aan voor een medicijn.
5) Kruis aan welke zorgen en twijfels u hebt.
6) Geef aan welke vragen u nog hebt.
7) Neem de samenvatting van uw antwoorden mee naar uw volgende afspraak met uw reumatoloog en bespreek dit.