A+

Uw aantekeningen blijven beschikbaar terwijl u de keuzehulp doorloopt en worden opgeslagen in uw samenvatting

Instructie keuzehulp

Stap 1 van 8

Instructie Video

Wat zijn mijn opties?

Voordat u begint met de keuzehulp is het van belang te weten wat uw opties zijn. Uw reumatoloog heeft u aangegeven welke medicijnen passen bij uw persoonlijke medische situatie. U hebt nu de volgende opties:

 • U kunt beslissen om te starten met (één van de) medicijnen die uw reumatoloog heeft aangedragen.
 • U kunt beslissen om (nog) niet te starten met (één van de) medicijnen die uw reumatoloog heeft aangedragen.

Mogelijk ontwikkelt u tijdens het doorlopen van de keuzehulp een voorkeur voor één van deze opties. Dit kunt u aangeven bij stap 5 van de keuzehulp. Dit is geen definitieve beslissing, het is enkel een startpunt voor het vervolggesprek met uw reumatoloog.

Hoe werkt de keuzehulp?

De keuzehulp biedt u de mogelijkheid om medicatie te vergelijken, uw persoonlijke voorkeuren en vragen duidelijk te krijgen. De keuzehulp bestaat uit enkele stappen:

 1. Bekijk de instructiefilm voor het gebruik van de keuzehulp (zie hieronder).
 2. Geef aan over welke medicijnen u hebt gesproken met uw reumatoloog.
 3. Vergelijk deze medicijnen met elkaar en maak notities in uw digitale notitieblok.
 4. Geef uw voorkeur aan voor de manier van toedienen.
 5. Geef uw voorkeur aan voor een medicijn.
 6. Kruis aan welke zorgen en twijfels u nog hebt.
 7. Kruis aan welke vragen u nog hebt.
 8. Stap 1 t/m 7 worden opgeslagen en samengevat in een document. Deze samenvatting kunt u meenemen naar uw volgende afspraak met uw reumatoloog.

Uw Gegevens

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de keuzehulp worden gegevens van u verzameld.

 • Er wordt geregistreerd welke pagina's u bezoekt en welke antwoorden u geeft bij het doorlopen van de keuzehulp. Uw gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en geanalyseerd door de Universiteit Twente. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Dit onderzoek wordt ondersteunt en gefinancierd door het Reumafonds.

Disclaimer

 • Uw reumatoloog werkt volgens de behandelrichtlijnen en kijkt daarnaast naar uw persoonlijke (medische) situatie. Uw reumatoloog weegt alle informatie over uw gezondheid zorgvuldig af en bekijkt welke behandelingen voor u veilig zijn en voor welke behandelingen u in aanmerking komt. Indien u met behulp van deze keuzehulp informatie over medicatie bekijkt die niet door uw reumatoloog zijn aangedragen, is het mogelijk dat deze medicatie op medische gronden niet voor u geschikt is.
 • Deze keuzehulp biedt u een overzicht van reumaremmers en hun belangrijkste kenmerken, maar voor een volledig overzicht van alle eigenschappen is het van belang de bijsluiter te lezen en de instructie van de arts op te volgen.
 • Hoewel bij het verzamelen en verwerken van de gegevens de uitserste zorgvuldigheid is betracht, kan www.reumamedicatiekeuzehulp.nl geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en overige onjuistheden aanvaarden.

Start keuzehulp